проект „Часовете, които ни дават сила“ на фондация „Благотворител“

Публикувано от admin на

Основна цел: Да се създаде устойчива подкрепа за нравственото и духовното развитие на деца и младежи.
Целеви групи: ученици от IV до XI клас в основни и средни училища.
Продължителност: 10 месеца от 01.09.2015 г. до 30.06.2016 г.
Териториален обхват: в проекта се включват 14 училища от гр. София и София област, Габрово и Велико Търново.
Финансиране: проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фондация “Оук”.
Проектът предвижда подкрепа за съществуващи клубове по добродетели, създадени по предишни проекти на фондация „Благотворител” и създаване на нови клубове.
Дейности:
1. На конкурсен принцип бяха избрани 7 ученици: Велимира Димитрова Веселинова, Георги Красимиров Йорданов, Калина Братанова Друмева, Николай Николаев Карагеоргиев, Радинислава Димитрова Караиванова, Ивона Ив17102015303ова Иванова, Цветелина Свиленова Кулова от Х клас.
2. Избраните ученици и един учител от Старопрестолна гимназия по икономика преминаха специализирано обучение за преподаване на общочовешки добродетели, за да предадат придобития опит на своите връстници. Обучението се проведе в Балани /Габровско/. В продължение на 3 дни от 15.10 до 18.10. 2015 г. учениците се обучаваха как да говорят с езика на добродетелите, как да поставят ясни граници, както и на изкуството на духовното съпътствие. Успяха да разработят уроци по добродетели, проведоха дискусия, изложба, запознаха се с правилата на форум-театъра и изнесоха представление. В обучението участват и учители, за да повишат своя професионален опит и в р17102015317амките на 6 месеца ще координират и подкрепят младите хора в процеса на преподаване на добродетели в часовете на класа.
Преподаването на добродетелите е по системата връстници обучават връстници
3. От началото на ноември обучените младежи ще започнат да преподават на връстниците си минимум 12 добродетели в часовете на класа – 2 пъти месечно.Членовете на клубовете ще подобрят уменията си да представят по достъпен и атрактивен начин общочо17102015321вешките добродетели на съучениците си. За участниците в часовете заниманията с качествата на характера като честност, търпение, уважение, решителност, радост, любов, толерантност, чистота, смелост, щедрост…, могат да бъдат важни опорни точки, за да израстват уверени, състрадателни, отговорни хора. Проектът ще окуражи младите хора да повярват, че имат силата да променят своя живот и така да съдействат за промяна в обществото.

В. Йосифова

Категории: Uncategorized