Проект „Дигитална грамотност в 6 стъпки”

Публикувано от admin на

Проект „Дигитална грамотност в 6 стъпки”

Старопрестолна професионална гимназия по икономика посрещна своята стогодишнина с нов проект, финансиран с 31 433 евро по програма Еразъм + . „Дигитална грамотност в 6 стъпки” е разработен съвместно с партньори от Италия, Португалия, Литва, Испания и Гърция.

Дигитализацията играе ключова роля в образователния процес и чрез използване на модерни технологии, чрез формални и неформални методи на обучение ученицитеще бъдат по- грамотни в областта на информационните технологии, ще използват по адекватен начин интернет ресурсите, ще избягват опасностите от комуникации в социалните мрежи, ще мислят критично и креативно.

Дейностите по проекта са групирани в 6 модула: управление и използване на социалните медии, защита и сигурност на интернет, онлайн обучение и работа в екип, медийна грамотност, авторски права и отговорности, обучение чрез блогове. В проекта ще бъдат реализирани 40 мобилности за ученици и учители.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Категории: Uncategorized