Прием 2016/2017 година

Публикувано от admin на

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ ПОДАВАТ ОТ 8.00 ДО 18.00 ЧАСА В СЛЕДНИТЕ УЧИЛИЩА:

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Велико Търново, от 16.06.2016 г. до 21.06.2016 г.;

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица, на 17.06.2016 г. и на 20.06.2016 г.;

НУ „Ил. Макариополски“ – Елена, на 17.06.2016 г.;

ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени, на 17.06.2016 г.;

ОУ „Ф. Сакеларевич“ – Свищов, на 17.06.2016 г.;

ПГТ „Васил Друмев“ – Стражица, на 17.06.2016 г.

1. За участие в първи етап на приема след завършен VII клас в училищата от област Велико Търново се подава само едно заявление, независимо в кое от горните училища е подадено.

2. Заявлението се подава от ученик, придружен от родител/настойник.

3. Заявлението трябва да се попълни четливо. В него по приоритет се подреждат специалностите или професиите от съответните училища, за които ученикът иска да кандидатства, т.е. на първо място се посочва най-желаната от него специалност или професия.

4. Служебна бележка с оценките се изисква само, когато се подава заявление в друга област.

5. Учениците завършили VII клас в училище от друга област, но желаещи да кандидатстват в училище от област Велико Търново, задължително представят служебна бележка с оценките от приемните изпити.

6. Медицинско свидетелство се изисква само при кандидатстване за професия или профил изкуства.

7. Ако кандидатът е приет по първото посочено от него желание, той следва да се запише. Ако не се запише в указания срок, губи мястото си в класирането.

8. Приети по второ или следващо желание могат да се запишат или да подадат заявление за второ класиране в училището, в което са приети. Мястото им в класирането се запазва.

9. Учениците, които не са класирани/приети по нито едно от посочените от тях желания, участват автоматично във второ класиране.

Категории: Uncategorized