Предстоящи обучения

Тема на обучениетоМясто на провежданеПериод на провежданеНачален и краен часНаименование на обучителната организацияБрой педагогически специалисти
Позитивен подход за спряване с предизвикателното поведениеСтаропрестолна професионална гимназия по икономика03.09.2022 г.Начало: 9:00 ч.
Край: 19:00 ч.
РААБЕ29
Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификации по професии и роля на кючовите компетентности в тях, съобразно потребностите на пазара на трудаСтаропрестолна професионална гимназия по икономика10.03.2022 г.Начало: 9:00 ч.
Край: 19:00 ч.
РААБЕ10