ПРЕДПРИЕМАЧЕСКОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО „ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР“

Публикувано от admin на

На 12 ноември 2018 г. в рамките на Световната седмица на предприемачеството, на която Джуниър Ачийвмънт България е официален домакин, в Старопрестолна професионална гимназия по икономика се проведе Иновационен лагер. Целта на инициативата е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да го развият чрез иновации и въображение. Иновационният лагер насърчава предприемаческо мислене и поведение, като предизвиква младежите да генерират нови идеи и търсят нови пътища за развитие.

Тази година в състезанието се включиха 30 ученици от Х, ХI и ХII класове на гимназията, разпредеии в 6 отбора. Казусът засягаше младежката безработица и липсата на адекватна информация за бъдещите перспективи след завършване на дадена университетска специалност и необходимостта от кадри в съответната сфера на развитие. Задачата беше участниците да помислят и да предложат иновативно решение, чрез което да помогнат на всички хиляди младежи да си намерят работа по специалността.

Всички отбори се ориентираха към он-лайн платформи, чрез които да свържат младите специалисти с бъдещите им работодатели. Една от целите е младежите да бъдат мотивирани и уверени в себе си и да се предлагат по-активно. От друга страна, работодателите да представят своите изисквания и да насочат търсенето на кадри към млади хора с желание за успешен старт като им помагат да се развиват. Прелложени бяха различни организации за обучение, консултации и коучинг на търсещи работа, както и на такива, които искат да развиват собствен бизнес.

Най-убедителни пред журито бяха участниците в отбор „Успешен старт“, с оn-line платформа, която преди да предложи работа на младите хора, ги обучава и им създава трудови навици.

С 4 точки по-малко на второ място се класира отбор № 3 с иновативна платформа „Hire me“, предлагаща персонал, а не работно място, с което се отличава от конкурентните сайтове. Всеки ще има профил в платформата, в който може да опише своите компетенции в различни области ( социална, икономическа, спортна, изкуства… ). Ще може да представи информация за образованието си, стажове, награди, обучения и др. Потенциалните работодатели ще могат бързо и лесно да се ориентират в платформата, посредством различните категории.

Атрактивно беше представянето на отбор ICO – INNOVATIVE CAREER ORIENTEERING, който предложи организирането на семинари на живо или он-лайн, по време на които представители на фирми да покажат своите продукти, услуги, видове професии и начина, по който може да се кандидатства за тях.

Отбор „Аdvisor company“ разработ и представи реален сайт за своята идея за подпомагане на младите хора в успешното им кариерно развитие.

При решаване на казуса учениците бяха консултирани от бизнес доброволците: Мая Калчева – член на Управителния съвет на Българска хранителна банка, инж. Красимир Калчев – управител на “Карно БГ” ЕООД, Цветелина Пренгова – специалист Маркетинг и реклама в “Карно БГ” ЕООД, Селим Селим – управител на “Рива Солушън” ООД, Красин Каракоцев – управител на Счетоводна кантора „ВИКРА“, бивш ученик и настоящ член на Обществения съвет на гимназията, Каролина Дичева – експерт Обслужване на клиенти „Инвестбанк“ АД, бивша ученичка, многогодишен участник в Иновационен лагер. Журито беше в състав: Павлин Петров – регионален директор на Регионален център на „Инвестбанк“ АД, Борислав Борисов – началник на отдел „Статистически изследвания“ към ТСБ “Север”, Илияна Христова-Пушкарова – старши експерт / Дирекция “Общинско развитие в Община Велико Търново ” , Албена Витанска – директор на дирекция в ТД на НАП Велико Търново и Йорданка Илиева – регионален мениджър на NN България.

Категории: Uncategorized