ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ ЗА ПРЕВОД

Публикувано от admin на

ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ ЗА ПРЕВОД

Ученик от Старопрестолна професионална гимназия по икономика е удостоен с Почетно отличие в Конкурс по превод за средните училища в Европейския съюз, организиран от Европейската комисия, Генерална дирекция „Писмени преводи”.
В конкурса Juvenes Translatores имаха право да участват представители на всички страни, членки на ЕС, като броят на участващите училища е равен на броя на евродепутатите от всяка страна. СПГИ беше едно от трите професионални училища, получили право на участие. По мнение на авторитетното жури на Juvenes Translatores, преводът на Димитър Топков – ученик от XI б клас, специалност Оперативно счетоводство, е бил на изключително високо ниво, за което той е удостоен с Почетно отличие. Като достойнства на направения превод са отбелязани отличното използване на целевия език, четимостта му като на оригинал, креативност и в същото време точност по отношение на оригинала.
Освен в учебните часове Димитър Топков усъвършенства езиковите си компетентности по време на подготовката и провеждането на производствена практика по проект ”Практика в европейски офис- конкурентно преимущество”, в град Брага, Португалия.
В Старопрестолна професионална гимназия по икономика се изучава интензивно английски език като в последния курс на обучение учениците имат специален предмет Чужд език по професията, който дава възможност на учениците да получат базови знания по специализиран английски език в областта на Банковото дело, Оперативно счетоводство и Икономическата информатика.
Училището има традиции в чуждоезиковото обучение и дава възможности на своите ученици да измерват своите постижения чрез участия в различни състезания. Само преди седмица 10 ученици от СПГИ участваха в Национално състезание по творческо писане на английски език, а предстоящи са Националното състезание по английски език за икономисти и Националното състезание по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Категории: Uncategorized