Последни публикации

ХIII–то издание на образователна програма за ученици „Небанков финансов сектор в България”

В ХIII–то издание на образователната програма за ученици „Небанков финансов сектор в България”, от 31.08 до 04.09.2015 година в Банкя участие взеха: г-жа Ана Маркова Георгиева – старши учител по счетоводство и Роксана Стефанова Христова – ученичка от ХI а клас, специалност „Банково дело”. В програмата участваха 22 ученици обучаващи се в Професионални гимназии по икономика от цялата страна и трима учители от гр. Пазарджик и гр. Смолян. Организатори на програмата бяха Комисията за финансов Прочетете повече…

Обява

На основание чл. 16., ал. 2 от ЗДС, Старопрестолна гимназия по икономика, гр. Велико Търново, ул. ”Панарет Рашев” № 24, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за бюфет за закуски, топли и студени безалкохолни напитки с площ 40.00 кв.м. 1. Търгът ще се проведе на 04.08.2015 г. от 10 30 часа в сградата на гимназията. 2. Тръжна начална наемна цена месечно през учебно време – 400 лв. 3. Наемна цена Прочетете повече…

Записване на ученици след I етап на класиране

Необходими документи при записването: Заявления /по образец/; Удостоверение за завършен VII клас – оригинал; Удостоверение за преместване – оригинал; Медицинско свидетелство – оригинал; Характеристика.  

Отбелязахме Деня на Европа с дискусия на тема „Бъдещето на Европейския съюз“

С презентация и викторина на тема „Познаваме ли Европейския съюз?“ учениците от Х клас си припомниха важни дати от създаването на Европейската общност, идеолозите на обединението, основните политики и институции на съюза. В есе на тема „Какво означава да бъдеш гражданин на ЕС?“ представиха основните страни на европейското гражданство и неговите ползи за младите европейци. Дискусията за бъдещето на Европейския съюз разпали спорове по въпроси с важно значение за съюза – възможно ли е да Прочетете повече…

Отбелязване на деня на Търновската конституция и празника на юриста

Ученици от Х клас на Старопрестолна гимназия по икономика посетиха Съдебната палата на 16 април 2015 г. – деня на Търновската конституция и празника на юриста. Инициативата е част от проекта „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, който се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет”. Те участваха и в организирания в рамките на проекта конкурс от ВСС за ученическо есе на тема Прочетете повече…