Поля Русева – XII a

Главният счетоводител е една от най-отговорните професии, свързана с ръководене, организиране и осъществяване на контрол.

В предизвикателството на ,,Мениджър за един ден ‘‘ ми беше обяснен принципа на съставяне на счетоводното отчитане на различните видове счетоводни документи, както и начина за определяне на работната заплата и стипендиите.Беше показан и принципа на работа със счетоводната програма ,,Kredo’’.

Задачата, поставена ми от ръководителя беше свързана с попълване на данни от ,,Бюджетно платежно нареждане ‘‘ за извършени разходи за различни периоди.