Перспективи за заетост чрез мобилност и продължаваща квалификация

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

класирани ученици


обява учители


обява ученици


Списък на учениците, подали заявление за участие в проект „ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ МОБИЛНОСТ И ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ“


График на дейностите за подбор на ползватели по проект „ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ МОБИЛНОСТ И ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ“