ПАМЕТ И МИСЪЛ ЗА 3 МАРТ

Публикувано от admin на

ПАМЕТ И МИСЪЛ ЗА 3 МАРТ

Е изявата, инициирана от Старопрестолна професионална гимназия по икономика, която се проведе на 2 март – в навечерието на националния празник 3-ти март в музей Учредително събрание.

Трети март е отговорност към историята, съвременността и бъдещето на България. А бъдещето – това са младите хора. Традициите, достойнството и съхраняването ни като народ е в технии ръце. Те са тези, които трябва да знаят и да възхваляват славното минало на страната си. Да предават националната гордост на бъдещите поколения. В това се крие тяхната роля – да събуждат патриотизма в сънародниците си, да помнят, да разказват за историята и да са горди, че са българи и че сме дали нещо на света.

Освобождението на България, 3 март, бе отбелязано от учениците на гимназията с табло във фоайето на училището, разказващо за подвига на борците за национално освобождение и презентация на видеостената на партера на гимназията, посветена на на събитията, довели народа ни до дългоочакваната свобода. Почит към загиналите за свободата на България бяха и цветята пред паметниците и паметните плочи на възрожденците.

Заключителната инициатива от изявите, посветени на националния празник 3 март бе дебатът под надслов „Памет и мисъл за 3-ти март“ във връзка с общинската образователна програма „Велико Търново – корени и криле“ – уроци по родолюбие. В него участие взеха 2 екипа единадесетокласници от Старопрестолна професионална гимназия по икономика и Профилирана природоматематическа гимназия. Те показаха своите знания и заявиха своето мнение по 4 предварително обявени въпроса : „Какво е за нас 3 март?“, „Днешният българин празнува ли 3 март?“, „Трябва ли 3 март да е национален празник?“ и „Свободата като ценност и национален идеал“.

Младите хора заявиха своите знания и показаха не само добра историческа и ораторска подготвеност, но и активна гражданска позиция по актуални проблеми от нашето съвремие.

За приповдигнатия тон и патоса на изявата доринесе и рециталът с презентация, посветени на Освобождението на България, 3 март, представен от ученици от 11 и 12 клас на Старопрестолна професионална гимназия по икономика, който предшества дебата.

Гостите, уважили събитието, бяха: инж.Даниел Панов – кмет на Община В.Търново, инж.Розалия Личева – Началник на РУО, г-жа Пенка Игнатова – Директор на дирекция Образование, младежки дейности и спорт в Община В. Търново, г-н Спирдонов – Председател на Общински съвет В. Търново, професор Харалампиев – Председател на постоянната комисия по образование и култура в Община В. Търново. Те поздравиха участниците в изявата и изразиха увереност, че в подобни прояви ще се включат и други училища от град В. Търново.

Старопрестолна професионална гимназия по икономика приветства инициативата на Община В. Търново за уроци по родолюбие, защото те възпитават младите хора в патриотизъм и показват на обществеността, че младежта е граждански ангажирана. Това доказват и множеството инициативи, проведени от училището във връзка с честване на различни събития и бележити дати от историята на България и на град Велико Търново.

Категории: Uncategorized