Отбелязване на деня на Търновската конституция и празника на юриста

Публикувано от admin на

1Ученици от Х клас на Старопрестолна гимназия по икономика посетиха Съдебната палата на 16 април 2015 г. – деня на Търновската конституция и празника на юриста. Инициативата е част от проекта „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, който се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет”. Те участваха и в организирания в рамките на проекта конкурс от ВСС за ученическо есе на тема „Познатата и непозната съдебна власт”. 2Така имаха възможност непосредствено да се запознаят със структурата на съдебната власт, дейността на магистратите и на съдебната администрация, да разгледат съдебни зали, деловодства и различни служби в Съдебната палата. Учениците посетиха различни служби в Окръжен съд, Районен съд, Апелативен съд и Прокуратура. Проведоха се срещи с магистрати – съдия, прокурор и следовател в Окръжен съд и Окръжна прокуратура. Наблюдаваха и симулативния съдебен процес, подготвен и представен от студенти от Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ .

Категории: Uncategorized