Осемнадесет ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика вече са студенти в СА”Д. А Ценов” гр. Свищов

Публикувано от admin на

На 17 октомври 2017 г. в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се проведе 22-то поредно издание на Националното ученическо състезание. В него участваха 247 ученици, придружени от 48 учители от 27 средни училища от Варна, Велико Търново (2), Враца (2), Генерал Тошево, Казанлък, Кнежа, Кърджали, Левски, Плевен (3), Пловдив, Полски Тръмбеш, Разград, Русе (2), Свищов (3), Силистра, Славяново, Сливен, Хайредин, Шумен, Ямбол. Учениците се състезаваха в шест направления – „Счетоводство”, „Икономика и управление на туризма”, „Управление на проекти”, „Аграрна икономика”, „Икономикс”, „Митнически и данъчен контрол”.

Масово беше участието на ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика в две направления: „Счетоводство” – 10 ученици от ХІ б клас, специалност „Оперативно счетоводство“ и „Управление на проекти” – 7 ученици от ХІ а клас, специалност „Банково дело“ и 1 ученик от ХІ в клас, специалност „Икономическа информатика“.

В най-желаното направление „Счетоводство”, се включиха общо 93 ученици в 16 отбора, които демонстрираха знания и умения върху три казуса от счетоводната практика с помощта на ментори – изявени студенти от ІІІ и ІV курс на Стопанска академия.

Участниците в направление „Управление на проекти” имаха за задача да разработят проектно предложение по някоя от тематичните области, дефинирани в Националната програма за младежта 2016-2020 г. и допустими за подкрепа през 2017 г.: Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи; Развитие и признаване на младежката работа; Активизиране на младите хора в малките населени места; Младежко предприемачество; Европейски политики и председателство на България на Съвета на ЕС. Те също работиха с ментори от Академията.

Освен сертификати, даващи им право да бъдат приети в специалност по първо желание в Стопанската академия, учениците получиха награди от университетското ръководство за успешно представяне в състезанията. С награда от Министерство на младежта и спорта си тръгна Ивона Петрова, от Сдружение Национална асоциация по прогнозиране и планиране – Даниела Маркова, от Община Свищов – Мартин Георгиев, от Община Костинброд – Нурсен Кузева, от Областен информационен център Велико Търново – Лъчезар Димитров, от катедра Стратегически планиране – Александра Ноева, от Магистърска програма Управление на проекти – Марияна Кичкова, от Магистърска програма Публична администрация – Бирджан Яначков.

Всяка година все повече ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика стават студенти още от единадесети клас, насочвайки се към избраната от тях още в гимназиалния етап професионална ориентация в областта на икномиката.

Категории: Uncategorized