Окръжен съд – Велико Търново в партньорство със и Старопрестолна професионална гимназия по икономика в изпълнение на образователна програма

Публикувано от admin на

Председателят на Окръжен съд – Велико Търново и директорът на Старопрестолна професионална гимназия по икономика в града си стиснаха ръцете за съвместна работа по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Приоритет на предвидените дейности е повишаването на правната култура и информираността на учениците за съдебната система, както и за укрепване на общественото доверие в нея.

В рамките на предстоящите обучения лектори ще бъдат съдии с авторитет в професионалните среди и висока юридическа квалификация, които по достъпен и разбираем начин ще запознаят учениците със структурата на съдебната система, разделението на властите, Конституцията на Република България, мястото на Окрвъжните съдилища в съдебната система, професията съдия и статута на магистратите, правосъдието и правата ни като граждани на Европейския съюз. Участие в обучението ще вземат всички паралелки от випуска на деветите и десетите класове в училището, които ще имат възможността да намерят отговори и на допълнителни въпроси във връзка със съдебната власт. Окръжният съд – Велико Търново ще удовлетвори и заявения висок интерес за посещение на учениците в сградата на съда и наблюдаване на реален съдебен процес.

Висшият съдебен съвет, съвместно с Министерството на образованието и науката, за шеста поредна учебна година ще проведат образователната програма: „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Окръжен съд – Велико Търново и всички съдилища на територията на РБ са партньори по тази Образователна програма. В изпълнение на Споразумението за сътрудничество между ВСС и МОН Окръжен съд – Велико Търново взема активно участие.

Категории: Uncategorized