Обществен съвет

2023/2024 уч. година
Архив от мин. год.

Покана – 24.11.2022 г.

Покана – 12.09.2022 г.

Протокол № 7 от 20.04.2021 г. от заседание на обществения съвет

Покана – 27.04.2021г.

Покана – 20.04.2021г. за обществен съвет

Протокол №6 от 25.02.2021 г. от заседание на обществения съвет

Покана – 11.03.2021г. за обществен съвет

Покана – 11.03.2021г. за ученически съвет

Покана – 25.02.2021 г.

Протокол №5 от 27.10.2020 г. от заседание на обществения съвет

2019 – 2020 г.

Протокол №4 от 14.09.2020 г. от заседание на обществения съвет

Протокол №3 от 08.09.2020 г. от заседание на обществения съвет

Протокол №2 от 26.02.2020 г. от заседание на обществения съвет

Покана за заседание на Обществения съвет на 26.02.2020

Покана – 13 февруари 2020г. – Общо събрание

Протокол №1 от 24.01.2020 г. от заседание на обществения съвет

Покана за заседание на Обществения съвет на 24.01.2020

Заповед за определяне състава на обществения съвет

Покана – 14 ноември 2019г. – Общо събрание

Заповед на Обл. управител за представител на работодателите в Обществения съвет

Заповед на РУО за определяне представител на МОН в Обществените съвети

Архив 2016 – 2019 г.

Покана – 14 ноември 2019г. – Обществен съвет

Покана – 11 септември 2019г.

Покана-7

Покана-6

Покана-5

Покана-4

Покана-3

Информация за изпълнение на делегиран бюджет

Писмо

Заповед

Покана-2

Покана-1