ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ИНОВЕНТЪР“

Публикувано от admin на

При голям интерес премина семинарът за представяне на обучителна програма по социално предприемачество по проект „Иновентър“, проведен от Асоциация „Мария Кюри – МСА” гр. Пловдив.

Основната идея на проекта е да се създаде професионално ориентирано обучение по социално предприемачество за малки и средни предприятия, така че те да могат да прилагат иновации като същевременно ангажират хора в неравностойно положение като служители. Една от целите е насърчаване и посредничество в съвместните усилия на образователните институции и бизнеса в Балканско-Средиземноморския регион, включително трансфер на най-добри практики и ноу-хау за подобряване на качеството на професионалното обучение с цел по-добро приспособяване на необходимите умения на пазара на труда. Част от целевата група са преподаватели и ученици в училища с икономически профил.

Във връзка с дейностите по проекта през месец юни тази година две учителки от Старопрестолна професионална гимназия по икономика – Красимира Христова и инж. Росица Манолова-Иванова участваха в обучителен семинар за работа по проекта. След проявения интерес от тяхна страна представители на Асоциация „Мария Кюри – МСА” проведоха презентация за социалното предприемачество пред останалите учители по икономически дисциплини и ученици от Х, ХI и ХII клас. Участнците бяха запознати с нови иновативни методи за обучение и инструменти (онлайн и мобилно обучение) чрез трансфер на технологии и знания.

Курсът на обучение включва 15 модула. Четири от тях са теоретични, а останалите са насочени към развиване на практически умения за разработване на бизнес план спрямо собствените знания и умения, усъвършенстване на меките умения и психологическа нагласа, Проектът включва менторска програма с предприемачи в Балканско-Средиземноморския регион. С акгивното участие на менторите се поддържа база данни от знания с казуси, вкл. добри, лоши и най-добри практики, свидетелства, видеоклипове и др., които да подпомагат обучението по социално предприемачество. За достъп до тях участниците в обучението се регистрираха в обучителната платформа.

Старопрестолна професионална гимназия по икономика насочва голяма част от усилията си в обучението по предприемачество като се стреми да създаде активни и креативни млади специалисти професионалисти в сферата на икономиката.

Категории: Uncategorized