ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ИНОВЕНТЪР“

Публикувано от admin на

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ИНОВЕНТЪР“

При голям интерес премина семинарът за представяне на обучителна програма по социално предприемачество по проект „Иновентър“, проведен от Асоциация „Мария Кюри – МСА” гр. Пловдив.

Основната идея на проекта е да се създаде професионално ориентирано обучение по социално предприемачество за малки и средни предприятия, така че те да могат да прилагат иновации като същевременно ангажират хора в неравностойно положение като служители. Една от целите е насърчаване и посредничество в съвместните усилия на образователните институции и бизнеса в Балканско-Средиземноморския регион, включително трансфер на най-добри практики и ноу-хау за подобряване на качеството на професионалното обучение с цел по-добро приспособяване на необходимите умения на пазара на труда. Част от целевата група са преподаватели и ученици в училища с икономически профил.

Във връзка с дейностите по проекта през месец юни тази година две учителки от Старопрестолна професионална гимназия по икономика – Красимира Христова и инж. Росица Манолова-Иванова участваха в обучителен семинар за работа по проекта. След проявения интерес от тяхна страна представители на Асоциация „Мария Кюри – МСА” проведоха презентация за социалното предприемачество пред останалите учители по икономически дисциплини и ученици от Х, ХI и ХII клас. Участнците бяха запознати с нови иновативни методи за обучение и инструменти (онлайн и мобилно обучение) чрез трансфер на технологии и знания.

Курсът на обучение включва 15 модула. Четири от тях са теоретични, а останалите са насочени към развиване на практически умения за разработване на бизнес план спрямо собствените знания и умения, усъвършенстване на меките умения и психологическа нагласа, Проектът включва менторска програма с предприемачи в Балканско-Средиземноморския регион. С акгивното участие на менторите се поддържа база данни от знания с казуси, вкл. добри, лоши и най-добри практики, свидетелства, видеоклипове и др., които да подпомагат обучението по социално предприемачество. За достъп до тях участниците в обучението се регистрираха в обучителната платформа.

Старопрестолна професионална гимназия по икономика насочва голяма част от усилията си в обучението по предприемачество като се стреми да създаде активни и креативни млади специалисти професионалисти в сферата на икономиката.

Категории: Uncategorized