Обучение по „Деловодство и архивиране“ в „Държавен архив“ – Велико Търново

Публикувано от Васил Антонов на

Обучение по „Деловодство и архивиране“ в „Държавен архив“ – Велико Търново

На 9 ноември 2023 г. ученици от СПГ по икономика „Д-р Петър Аладжов“ – XII клас, специалност: „Съдебна администрация“, посетиха Териториалната дирекция „Държавен архив“ – Велико Търново.

            Посещението е свързано с изучавания от тях учебен предмет деловодство и архивиране в органите на съдебната власт и има за цел да представи нагледно учебното съдържание.

            Служителите от „Държавния архив“ първо запознаха учениците най-общо със същността, ролята и функциите на институцията. След това им обясниха накратко деловодните дейности и как документите достигат до Архива. Разказаха им историята на съдебната система и им показаха архивирани съдебни дела от миналите векове и класификационната схема на архивните дела. Разясниха им нормативните изисквания и условията за съхраняване и архивиране на документите.

            Особен интерес предизвика специфичната работа по реставрацията на различни архивни единици. Множество въпроси възникнаха в архивохранилището във връзка с опазването на съхраняваната там ценна информация. Някои от тях се отнасяха до дигитализацията на архивирането.

            Предстои ново посещение на учениците за запознаване с електронната система на „Държавния архив“.

           

 

Категории: Uncategorized