Нови сертификати на Microsoft за учениците и учителите на Старопрестолна гимназия по икономика

Публикувано от admin на

Старопрестолна гимназия по икономика, Велико Търново за трета поредна година е партньор по проект „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Училището може да се похвали със 100% успеваемост на учениците, положили сертификационни изпити. Сертификати Microsoft Office Specialist през тази година получиха: Михаела Росенова Каменова от XII клас от специалност „Икономика и мениджмънт“, Ален Светлозаров Христов, Силвия Огнянова Обрешкова, Валентин Валентинов Апостолов от ХI клас и Гено Енчев Енчев от X клас от специалност „Икономическа информатика“, Ивона Даниелова Петрова от IX клас от специалност „Банково дело“.
Вече три години училището се включва в инициативата на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ София за кариерно ориентиране на младите хора. Проектът „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ е един от 27 гранта на Microsoft YouthSpark за младежки неправителствени организации в 25 страни в Европа през 2015 г. и e част от световния ангажимент на Microsoft да се създадат възможности за 300 милиона младежи в 100 страни през следващите три години.
Проектът „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ е насочен към 20 000 ученици от средните училища, които са получили най-добрата външна национална годишна оценка. На тези активни млади хора се предоставят достъп до обучение по ИКТ, обучение по предприемачество, курсове за кариерно развитие и консултации, както и възможността да се възползват от настоящите ресурси и да придобият опит в областта чрез менторство.
Учителите на Старопрестолна гимназия по икономика приеха този проект с ентусиазъм и отговорност, поради ценната идея – създаване на условия за развитие на мотивирани ученици, получаване на модерно обучение и актуална информация, оказване на помощ при професионалното ориентиране, разширяване на уменията на учениците за успешна реализация на пазара на труда, повишаване на конкурентоспособността им, показване на добри практики в кариерното развитие.
Участниците в проекта преминаха обучение по програма за информационни и комуникационни технологии, залегнала в Microsoft IT Academy. На учениците бяха предоставени алтернативни и модерни образователни програми, беше им осигурена възможност да планират и реализират пълния си потенциал, като и по-големи възможности за образование, заетост и предприемачество.
Младите хора определиха ползите от участието по проекта така:
• допълващо обучение по ИКТ;
• осъществено обучение по ключови компетентности според Европейската референтна рамка – дигитална компетентност;
• съизмерване на притежаваните от тях знания и умения с европейските изисквания;
• валидиране на знанията – сертификат;
• самочувствие, че могат да се справят с високите изисквания на съвременните ИТ.
За трите години участие в проекта учениците от Старопрестолна гимназия по икономика получиха 20 (двадесет) сертификата Microsoft Office Specialist, а двама от учителите – г-н Й. Йорданов и г-жа Т. Митева – 5 (пет) сертификата.

Категории: Uncategorized