Национално състезание по финанси и счетоводство за средношколци, организирано от УНСС и Асоциацията на икономическите училища в България

Публикувано от admin на

Още 10 ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика са студенти в Университета за национално и световно стопанство след проведеното на 10 декември 2016 г. най-голямо Национално състезание, организирано от УНСС и Асоциацията на икономическите училища в България – Националното състезание по финанси и счетоводство за средношколци.

На събитието в Тестовия център на УНСС присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС “бакалавър” и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Снежанка Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи на УНСС, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на Асоциацията на икономическите училища в България и директор на Националната търговско-банкова гимназия-София, както и преподавателите по счетоводство и финанси от състезаващите се професионални гимназии.

Състезаваха се ученици от 16 професионални гимназии-членове на Асоциацията на икономическите училища в България. В продължение на 2,5 астрономически часа учениците решаваха финансови и счетоводни казуси.

Първенци са 139 ученици от цялата страна. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” за учебната 2017-2018 г.

Връчването на сертификатите на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 15 декември 2016 г. от 14 ч. в зала “Тържествена” на УНСС.

Великотърновското училище по икономика  за пореден път доказа, че отличната подготовката на учениците по основните учебни дисциплини – счетоводство и финанси, открива много възможности за бъдещата им професионална реализация.

Категории: Uncategorized