Национално състезание по Икономикс в УНСС

Публикувано от admin на

На 11.02.2017 г. в УНСС се проведе състезание по Икономикс, организирано от Асоциацията на икономическите училища в България. Участници от СПГИ, В.Търново бяха: Бетина Ивова Цанева 11 б, Дарина Миткова Георгиева 11 б, Димитър Великов Топков 11 б, Димитър Николаев Христов 11 б, Светослав Николаев Стойнов 11 б, Пламен Адрианов Върбанов 11 в, Кристина Стефанова Борисова 12 в.

ik Състезанието е индивидуално и се провежда под формата на електронен изпит. Учениците, които участват в него, решават тест, който включва 80 въпроса, от тях 40 от учебното съдържание по раздел Въведение в икономикса и раздел Микроикономика и 40 от учебното съдържание по раздел Макроикономика. Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които 1 е верен.

            Класирането на учениците се извършва въз основа на получения брой точки. На първенците, класирани с най-голям брой точки, се признава оценка отличен 6,00 за конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“.

Учениците от СПГИ отново се представиха ОТЛИЧНО и всички са приети за студенти в УНСС.

 

Категории: Uncategorized