НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИТЕТСКА ОЛИМПИАДА ЗА УЧЕНИЦИ

Публикувано от admin на

НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИТЕТСКА ОЛИМПИАДА ЗА УЧЕНИЦИ

Ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика се представиха успешно на Национална ученическа олимпиада, организирана от Икономически университет Варна.

Четвъртата олимпиада се проведе на 27.11.2021 г. в няколко направления: Търговията на 21 век – настояще и бъдеще; Финанси; Програмиране; Правни, управленски и социални науки; Агробизнес и селски райони; Уеб дизайн; Градове на бъдещето; Маркетинг; Икономика; Предприемачество и логистика и др. Участваха ученици от 11 и 12 клас от цялата страна, които имат среден годишен успех за предходната учебна година не по-малко от Много добър 5.00.

Състезанието по счетоводство се проведе неприсъствено под формата на решаване на тест онлайн (в реално време) през платформата на  Икономически университет – Варна. Оценяването стана на базата на посочените верни отговори, които носят определен брой точки.  За успешно положен се счита тест с постигнат резултат от 50 точки (при максимум 100 точки).  Сертификат за участие получават участниците получили над 50% верни отговори.

В секция „Счетоводство“ от Старопрестолна професионална гимназция по икономика се включиха ученици от 11 а клас, специалност „Оперативно счетоводство“ и 11 б клас, специалност „Електронна търговия“.

Сертификати за своето участие с  признаване на резултатите от състезанието за оценка от кандидат-студентски изпит при държавен прием в редовна форма на обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ на Икономически университет – Варна  получиха следните ученици:

  • Габриела Живкова от XI а клас с 82% верни отговори;
  • Никол Саламанова от  XI а клас с 75% верни отговори;
  • Тереза Баевска от XI б клас с 73 % верни отговори;
  • Дария Димитрова от XI б клас с 61 % верни отговори;
  • Йоана Петрова от XI б клас с 50 % верни отговори;

Никол Саламанова получи сертификат и за участието си в секция „Икономика“, организирана от катедра „Обща икономическа теория“. За олимпиадата се регистрираха 22 ученици (11 и 12 клас в профилирани и професионални гимназии) от Варна, Бургас, Велико Търново, Добрич и Търговище. Олимпиадата се проведе дистанционно в два кръга. В първия кръг участниците трябваше да отговорят на 40 въпроса, покриващи всички основни теми от програмите по Микроикономика и Макроикономика. На втори кръг учениците трябваше да анализират и решат 5 задачи/казуси от пазарно равновесие, разходи на фирмата, потребителско поведение и макроикономическо равновесие, с което да демонстрират възможността за практическо прилагане на усвоените знания.

Организаторите на олимпиадата благодариха на участниците за положените усилия и поздравиха победителите и техните преподавателите за постигнатите резултати!

Категории: Uncategorized