Национален семинар по икономикс

Публикувано от admin на

На 1 февруари 2016 г. под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев бяха проведени Националният семинар по Счетоводство и Националният семинар по Икономикс. Съорганизатори на националните семинари са: Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), катедра “Счетоводство и анализ” при УНСС и катедра “Икономикс” при УНСС.
На националните семинари присъстваха ректорът на УНСС и ръководител на катедра “Икономикс” проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Огнян Симеонов – първи зам.-ректор на УНСС и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Снежана Башева – декан на Финансово-счетоводен факултет и ръководител на катедра “Счетоводство и анализ”, заслужилият проф. д-р Стоян Стоянов – най-дългогодишният ръководител на катедра “Счетоводство и анализ”, проф. д-р Даниела Фесчиян – зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Стела Ралева – зам.-ръководител на катедра “Икономикс”, г-жа Емилия Иванова – директор на Националната търговско-банкова гимназия – София, учители по Счетоводство и Икономикс от икономическите училища, членове на Асоциацията, както и преподаватели и докторанти от двете катедри в УНСС.
Националните семинари бяха официално открити от проф. д-р Огнян Симеонов – първи зам.-ректор на УНСС и председател на Асоциацията на икономическите училища в България.
Семинарът продължи по направления-Икономикс и Счетоводство. В семинара по Икономикс бяха обсъдени учебните програми по които се преподава в професионалните училища и УНСС учебната дисциплина Икономикс. Колеги от ПТБГ-гр. София представиха под формата на презентация учебната програма и направиха предложение предмета да се изучава в по горен клас/ 10—11/ и да се увеличи броят на часовете- от 2-3 часа седмично.
Доц. д-р Стела Ралева представи и учебната програма по “Макроикономика” от ОКС “Бакалавър” и направи паралел с учебната програма за Националното състезание по Икономикс и специализиращите курсове по Макроикономика.
Доц. д-р Вера Пиримова, преподавател в катедра “Икономикс”, представи учебната програма по “Микроикономика” от ОКС “Бакалавър” и направи паралел с учебната програма за Националното състезание по Икономикс.
Г-жа Недялка Диева, преподавател в НТБГ, представи учебните програми по дисциплините “Микроикономика” и “Макроикономика” за учениците от икономическите училища в България.

Участниците във форумите обсъдиха учебните програми и учебните помагала по дискутираните дисциплини и проектираха възможности за тяхното усъвършенстване.

Катерина Григорова

Категории: Uncategorized