Награди от XVIII Национален конкурс по счетоводство за средношколци – 2016

Публикувано от admin на

Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения” проведоха за осемнадесети пореден път Национален конкурс по счетоводство за средношколци. Съорганизатори са Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС). Тази година на първия училищен етап на конкурса бяха излъчени за участие в заключителния етап 41 ученици от 14 професионалните гимназии в страната.

Заключителният етап на конкурса се проведе на 3 декември 2016 г. в Голямата конферентна зала на УНСС. Явиха се 36 ученици от 14 професионални гимназии в страната. Участниците бяха поздравени от доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение в УНСС и от проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ във Финансово-счетоводния факултет на УНСС и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България.

В продължение на 3 астрономически часа учениците решаваха счетоводни задачи.

На първите пет места са класирани 13 ученици. Според приетия от съорганизаторите регламент на Националния конкурс по счетоводство за средношколци, при класирани повече от пет участници с най-добър резултат, на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” за учебната 2017-2018 г.

Наградените ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика – Велико Търново

На четвърто място с 53% решение на задачите: Спаска Тихомирова Тодорова и

На пето място с  47% решение на задачите: Огняна Тодорова Боева

Наградените ученици получават грамота от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и специален сертификат от Университета за национално и световно стопанство.

Награда годишен абонамент за 2017 г. за списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения“ в електронен вариант   получи  Ана Маркова Георгиева, подготила участници, класирани на четвърто и пето място.

Категории: Uncategorized