Контакти

гр. Велико Търново

ул. „Панарет Рашев“ № 24

тел.: 062/653 164 – канцелария

електронна поща: itvt@hotmail.com