Контакти

гр. Велико Търново

ул. “Панарет Рашев” № 24

тел.: 062/653 164 – канцелария

електронна поща: info-300129@edu.mon.bg