Интернационализацията на образованието обсъждаха учители от Старопрестолна професионална гимназия по икономика

Публикувано от admin на

Интернационализацията на образованието обсъждаха учители от Старопрестолна професионална гимназия по икономика

Група от 10 преподаватели от Старопрестолна професионална гимназия по икономика беше на професионална визита в град Брага , Португалия от 21 до 28 август. Визитата е част от дейностите по проект „Перспективи за заетост чрез мобилност и  продължаваща квалификация“, 2019-1-BG01-KA116-061587 по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”. ”.  Финансирането  е  осигурено  от  Европейската  комисия  и  е  в размер на 113 562 €. Професионалната визита беше обединена от темата за „ Интернацинализация на образованието” и е  в унисон със стремежите на Старопрестолна професионална гимназия по икономника  да осигури на своите ученици европейско образование с високо качество, което да отговори на нуждите на бизнеса и общността от  квалифицирани специалисти в областта на икономиката, информационните технологии и административното обслужване.

Един от приоритетите в Стратегията за интернационализацията на СПГИ е подобряване системата за квалификация на персонала. Този процес се осъществява  чрез активна подкрепа на кариерното развитие на преподавателите в училището и осигуряване на възможности за придобиване на нови професионални и лични умения чрез мобилности в европейски страни.

Приемащата организация Braga Mobility Open организира срещи с колеги от професионални училища в Брага, по време на които се дискутираха проблемите на активното обучение като път към интернационализацията на образованието. Преподавателите от СПГИ се запознаха с Пилотния проект New school 21’s goal,в който са включени много португалски училища и чиято основна цел е да се стигне до създаване на съвременна образователна система, която да направи възможно качествено образование за всички. По време на работните срещи се направи съпоставка на националните квалификационни системи на двете страни, разгледани бяха прогнозите на CEDEFOR за развитието на професионалното образование и обучение в България и Португалия. Учителите споделиха  своите виждания относно предизвикателствата, които съвременната икономика поставя пред образователните институции, разговаряха за новите компетенции и за професиите на новото време, за необходимостта от автономия и гъвкавост на учебните програми и различните методи на оценяване.

Придобитите лични и професионални компетентности на преподавателите от Старопрестолна професионална гимназия по икономика  бяха сертифицирани с документи Europass Mobility и сертификати от обучаващата организация в страната домакин. Мобилността  в международен контекст е отлична възможност за съпоставка и растеж, за придобиване на европейско самосъзнание.  Тя стимулира интеграцията в екипа на СПГИ, което ще доведе до синхронизиране на усилията му за по- ефективна преподавателска дейност.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”


Категории: Uncategorized