Иновационен лагер

Публикувано от admin на

За девета поредна година в периода 14-20 ноември Джуниър Ачийвмънт България е домакин на Световната седмица на предприемачество за България. Старопрестолна професионална гимназия по икономика се включи за седми път в инициативата чрез организиране и провеждане на Иновационен лагер.Гост на събитието в Старопрестолна професионална гимназия по икономика бе инж. Таня Димитрова – експерт Професионално образование РУО Велико Търново.

1

Състезанието е най-желаното и най-масовото събитие в гимназията. За трета поредна година в Иновационния лагер се включиха студенти от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Заедно с тях ученици от Х, ХІ и ХІІ клас, разпределени в 8 отбора с по 5 човека, разискваха върху поставения им казус.

2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Част от учениците са участници в клуб „Иновации и предприемачество“ по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Младежите трябваше да намерят предприемаческо решение на проблема с изчезването на пчелите. В рамките на 6 часа, отборите трябваше да подготвят презентация, с която да защитят идеята си пред жури от представители на бизнеса. При работата си по казуса особено ценна за младите хора бе помощта на бизнес консултанти доброволци, които от гледна точка на своя житейски и професионален опит, както и като работодатели, ги насочваха как да подобрят решението на казуса. Бизнес консултантите даваха съвети за самата идея, екипната работа и разпределението на ролите, изготвянето на презентацията и др. Ментори на отборите бяха: Ивайло Здравков – директор на ТД на НАП Велико Търново, Мая Калчева – член на Управителния съвет на Българска хранителна банка, инж. Красимир Калчев – управител на “Карно БГ” ЕООД, Цветелина Пренгова – специалист Маркетинг и реклама Образователен център “Карно”, Даниел Дамянов – „Овергаз“ АД, Пламен Петров – директор на клон на „Инвестбанк“ Велико Търново.  Журито беше в състав: Павлин Петров – регионален директор на „Инвестбанк“,  Борислав Борисов – началник  на отдел „Статистически изследвания“ Велико Търново към ТСБ „Север“, Илияна Христова-Пушкарова – Старши експерт / Дирекция “Общинско развитие” Община Велико Търново, Албена Витанска – началник  на отдел „Ревизии при особени случаи“ в ТД на НАП Велико Търново. То оцени отборите по следните критерии: качество на решението – иновативност, приложимост, обществена полза; представяне на сцена – презентация, работа в екип; въпроси на журито – отговори на въпросите.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В инициативата активно се включи Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ чрез домакинство на презентациите и награди за отборите победители.
[wds id=”7″]

 

Състезанието дава възможност на младите хора да изследват потенциала си и да го развият чрез иновации и въображение. Чрез влизането на представители на компаниите и институциите като доброволни бизнес консултанти и като жури се реализира стратегията за придобиването на по-задълбочени познания за реалния свят на бизнеса и икономиката.

Красимира Христова, старши учител,

консултант по програмите на „Джуниър Ачийвмънт“

Категории: Uncategorized