За родители

Документи за стипендия:


График за консултиране на учениците от учителите за II срок за учебната 2020/2021 година

График за водене на училищната документация, консултиране на ученици и родители от класните ръководители: II-РИ ЧАС НА КЛАСА

Наръчник за родители за успешно стартиране на учебната 2020/2021 година в необичайни условия

Информация за извънредното положение в страната във връзка с COVID-19

Мерки за предпазване от COVID-19

COVID-19

Зимен инструктаж