Заслужено признание за Старопрестолна професионална гимназия по икономика

Публикувано от admin на

Заслужено признание за Старопрестолна професионална гимназия по икономика

На 6 декември 2019 г. в  Интер Експо и Конгресен Център, София се проведе конференция „20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+“ – „Changing lives, Opening minds“. По време на форума  се направи обзор на осъществените през годината дейности и на успехите, постигнати в сферата на европейските програми за образование и обучение в България през последните 20 години. Конференцията бе открита от еврокомисаря Мария Габриел. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев определи програма “Еразъм” като най- успешния проект на Европейския съюз, защото чрез него европейците се чувстват свързани и обединени.

Екипът на Старопрестолна професионална гимназия по икономика получи сертификат за качество за изпълнението на проект „МОБИЛНОСТТА И ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ- КЛЮЧ КЪМ ЛИЧНОСТНО И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“.Това е заслужено признание за последователните усилия на гимназията да осигури на своите ученици качествено професионално образование и обучение, да ги подготви за бъдеща успешна реализация на пазара на труда. В рамките на проекта  10 учители от СПГпо икономика осъществиха професионални визити в португалски професионални училища и обучителни организации, а 30 ученици  проведоха  3 седмична учебна практика във фирмени офиси в град Брага, Португалия.. През настоящата юбилейна година училището работи по 3 проекта по програма „Еразъм+”- „ Културното наследство- връзка с миналото, мост към бъдещето”, „ Перспективи за заетост чрез мобилност и продължаваща квалификация” и „ Дигитална грамотност в 6 стъпки”.

Категории: Uncategorized