Еразъм+ ПРОЕКТ № 2022-1-BG01-KA121-VET-000058248

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

Критерии


СПГИ отчита успешна реализация на проект по програма Еразъм +

По време на  Европейската седмица на професионалните умения Старопрестолна професионална гимназия по икономика „Д-р П. Аладжов“ отчита успешното изпълнение на проект по програма Еразъм + . Проектните дейности дават възможност за подобряване капацитета на гимназията чрез  прилагане на нови подходи в обучението и осигуряване на качественото и подготвящо младите хора за пазара на труда образование.

В  плана за европейско развитие на СПГ по икономика са заложени  три основни приоритета: реализация в професиите на настоящето и бъдещето чрез осигуряване на адаптивно, привлекателно, качествено и иновативно професионално образование и обучение – подпомагане на пълноценното личностно и професионално развитие на учениците; мотивирани и креативни учители чрез усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и обучение на персонала.

В изпълнение на заложените приоритети за европейско развитие на СПГИ бяха реализирани 2 мобилности за педагози, защото повишаването на качеството на професионалното образование и обучение е невъзможно в съвременните условия без участие в Европейското пространство за образование и обучение и признаване на квалификациите и компетентностите, придобити в чужбина. Първата – курс на тема „ Неформално учене“ се състоя през месец ноември 2022 година в град Брага, Португалия. Втората- мобилност с цел професионални визити в професионални училища в региона Минъо, Португалия за 6 преподаватели през месец август 2023 година.

30 ученици от 10 и 11 клас от специалности „ Съдебна администрация“, „ Електронна търговия“ и „ Икономическа информатика“ участваха в триседмична учебна практика във фирмени офиси в град Брага, Португалия. .  Агенция  „ Брага моб“  работи  като приемащата  организация  и  предлага  на  участниците  от  други  страни  професионално ориентиране,  придобиване  на  опит  чрез  практика,  повишаване  на  квалификацията, придобиване  на  ноу-хау.  Тя  осигури  работни  места  за  провеждане  на  практиката  на учениците.

Целта  на  проекта  е  чрез  работа  във  фирмен  офис  ползвателите  да  се  запознаят  с утвърдени  практики  и  модели  на  съвременните  постижения  на  информационните  технологии и  комуникации,  трансформиране  на  икономическите  знания  в  икономическо  поведение, повишаване  чуждоезиковата  и  компютърна  подготовка,  изграждане  на  професионална мобилност и гъвкавост.

Крайните  ползватели  по  проекта  бяха  определени  след  селекция,  включваща определяне  на  нивото  на  езикова,  компютърна  и  професионална  подготовка,  интервю.  Важни критерии за подбор бяха мотивация, ангажираност към проекта, комуникативност, качества за работа в екип. За доброто си представяне учениците получиха сертификати, подкрепящи писма от работодателите, ECVET документ и документ Еuropass.

През  свободното  си  време  ползвателите  имаха  възможност  да  разгледат забележителностите и да се докоснат до традициите, културата и духа на Португалия.