Еразъм+ ПРОЕКТ № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009881

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

Впечатления от програма Еразъм +

Индивидуални практически задания