Еразъм + проект “Дигитална грамотност в 6 стъпки”

Старопрестолна професионална гимназия по икономика посрещна своята стогодишнина с нов проект, финансиран с 31 433 евро по програма Еразъм + . „Дигитална грамотност в 6 стъпки” е разработен съвместно с партньори от Италия, Португалия, Литва, Испания и Гърция.

Дигитализацията играе ключова роля в образователния процес и чрез използване на модерни технологии, чрез формални и неформални методи на обучение ученицитеще бъдат по- грамотни в областта на информационните технологии, ще използват по адекватен начин интернет ресурсите, ще избягват опасностите от комуникации в социалните мрежи, ще мислят критично и креативно.

Дейностите по проекта са групирани в 6 модула:

  • управление и използване на социалните медии;
  • защита и сигурност на интернет;
  • онлайн обучение и работа в екип;
  • медийна грамотност;
  • авторски права и отговорности;
  • обучение чрез блогове.

В проекта ще бъдат реализирани 40 мобилности за ученици и учители.