Еразъм+ – “Мобилността- път към самоусъвършенстване и професионално развитие”

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

Впечатления от програма Еразъм +