ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“

София

Лъчезар Димитров
Младши експерт в отдел „Дигитализация“ в дирекция „Дигитализация,
реставрация и микрофилмиране“
Бирджан Аначков –
Директор на дирекция „Публичност на архивите“
Наталия Захариева
Главен секретар

Велико Търново

Ренета Пунзарова
Старши експерт (реставратор)