ДИПЛОМИРАНЕ НА ВИПУСК 2017 НА СТАРОПРЕСТОЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА

Публикувано от admin на

ДИПЛОМИРАНЕ НА ВИПУСК 2017 НА СТАРОПРЕСТОЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА

В залата на Община Велико Търново тържествено бяха връчени дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация на випуск 2017. Всички зрелостници успешно положиха държавните зрелостни изпити и държавните изпити по теория и практика на специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация. Средният успех на випуска е много добър.

На тържеството в Общината специални награди връчи регионалният директор на „Инвестбанк“ Велико Търново г-н Павлин Петров, възпитаник на училището. Трима ученици, номинирани от гимназията, получиха грамоти, книги и право на стаж в банката: „Най-добър банкер“ – Михаил Михайлов; „Най-инициативен ученик“ – Каролина Дичева и „Ученик с най-висок успех“ – Силвия Обрешкова.

Директорът на училището поздрави зрелостниците от випуск 2017 и заедно с дипломите и свидетелствата връчи на изявените ученици грамоти, сертификати и награди за отличен успех, принос в развитието на училищната общност и участие в проекти.

Специалност „Банково дело“ професия „Финансист“ завършват 23 ученици с много добър среден успех. Всички получават и свидетелство за трета степен на професионална квалификация. Шест са отличниците на класа, а двама от тях Михаил Михайлов и Яна Филева имат успех 6,00 на държавния изпит по теория и практика на специалността.

Специалност „Оперативно счетоводство“ професия „Оперативен счетоводител“ също завършват 23 ученици с много добър среден успех като отличниците са двама. Свидетелство за трета степен на професионална квалификация получават 18 ученици. От тях 14 са избрали държавния изпит по теория и практика на специалността за второ ДЗИ, като Спаска Тодорова има успех 6,00.

С най-висок резултат от държавния изпит по теория и практика на специалността завършват учениците от специалност „Икономическа информатика“ професия „Икономист информатик“. Средният успех на класа от 24 ученици е много добър. Силвия Обрешкова е с пълен отличен за петте години на обучението си в гимназията.

Преди официалния старт на кандидат-студентската кампания 42-ма от 70-те зрелостници от випуск 2017 имат вече придобити студентски права в икономически ВУЗ-ове. Някои са студенти още от 11 клас благодарение на завоюваните призови места на национални състезания, олимпиади и конкурси по икономически дисциплини.

Категории: Uncategorized