Димитър Топков – XII б клас

На 12 октомври бях Concentrix Services България по инициативата Мениджър за един ден. Contrencix извършва услуги свързани с обслужване на клиенти на световноизвестни компании. За обслужването на всяка Concentrix създава нов акаунт за новия клиент, който обслужва потребителите на клиента. Клиента и Concentrix подписват договор за задълженията, с които Concentrix се обременява. В договора също се упоменава и организацията на акаунта и сумата, която клиента се задължава да плаща за услугите.

Отдел “Човешки ресурси” в българския клон на компанията се занимава с наемането, разпределянето и издигането на кадрите във всички български акаунтите на Concentrix. Първата задача се състои в обявяване на свободни позиции в акаунтите, провеждане на телефонни интервюта и на живи интервюта. Друга цел на отдела е разпределянето на кадри в подходящите за тях акаунтите. Например ако човек с опит в автомобилната индустрия кандидатства за работа в акаунт “Cisco България” отдела може да му предложи работа в акаунт “Honda България”. Пример за третата функция на отдела може да бъде случай, в който агент в акаунт “Honda България” е готов за повишение, но в неговия акаунт няма свободна позиция към момента отдел “Човешки ресурси” може да го разпредели в акаунта “Cisco България” където да работи на желаната позиция.

Позицията, на която аз бях приет – Talent Acquisition Manager беше главната в отдела. Работещия на тази позиция отговаря за набиране на кадри и за отдел “Човешки ресурси” и за отделните акаунти. Той участва на живите интервюта и има равен глас с този на мениджъра на акаунта при наемането на кадри. Негова цел е и постигане на нормална работна среда както в отдела така и в акаунтите.

Този ден остави много добри впечатления в мен за фирмата. Благодарен съм за проявената отзивчивост и заинтересованост към инициативата. Мога смело да кажа, че този ден беше един от най-полезните за избора ми на кариера. За съжаление след този ден установих, че работа на подобна позиция не е подходяща за моите качества и умения, но съм доволен, че разбрахтова на време благодарение на Джуниър ачийвмънт и тяхната страхотна идея – “Мениджър за един ден”.