Десислава Димитрова – XI б

Hewlett-Packard Company е една от най-големите световни корпорации в сферата на информационните технологии, известна със своите принтери, персонални компютри и сървъри. През 2015 год. се разделя на две нови компании – HP Inc. и Hewlett Packard Enterprise. Първата наследява бизнеса по производство на персонални компютри и принтери.

На 12 октомври се проведе инициативата „Мениджър за един ден“, организирана от Джуниър Ачийвмънт, България. Аз бях одобрена от компания Hp Inc. Bulgaria за позиция Мениджър на екип за управление на корпоративни клиенти.

Екипът, на който бях мениджър за един ден, е част от организацията, която отговаря за бизнеса с принтери и съпътстващите ги дейности (Managed Print Services) на големи корпоративни клиенти на два континента – Европа и Африка, както и в Близкия изток. Работата в екипа е много динамична, предвид разнообразието на клиенти и държави. Ежедневно екипът се сблъсква с нови ситуации, свързани с предизвикателствата пред изпълняването на договорните и бюджетните условия на толкова голяма територия. Разрешаването на подобни казуси изисква опит, знания, иновативно мислене и най-вече – работа в екип. Мениджърът на екип за управление на корпоративни клиенти отговаря за разпределението на работата в екипа, участва в срещи, когато има трудности за даден клиент. Помага със съвети на екипа, обсъжда възможните изходи от определени ситуации.

Приех работата си като мениджър присърце и участвах активно в дейностите. Запознах се с много нови хора. Впечатли ме приятната атмосфера на работното място, както и фактът, че никой от екипа няма собсвен офис – дори високопоставените мениджъри и директори. Всички от екипа са заедно и работят с усмивка. Очарована съм от тяхното отношение. Всеки беше готов да ми разкаже за своята работа и да отговори на любопитните ми въпроси. Като мениджър за един ден имах възможността да проведа т.нар среща „Оne to one”, която се прави регулярно между мениджъра и всеки един от екипа му. На такива срещи се обсъждат постиженията на служителя, неговите желания, както и очакванията му от мениджъра. Имах възможността и да предложа решение на възникнал проблем между колеги от екипа. Научих доста интересни неща, които ще ми бъдат полезни за в бъдеще. Благодарна съм на екипа на Hp Inc. Bulgaria, които ми гласуваха доверие, дадоха ми не само съвети, свързани с професионалната реазлизация, а и житейски такива. За мен беше огромно удоволствие и привилегия да прекарам този необикновен 12 октомври в Hp Inc. Bulgaria като мениджър на екип за управление на корпоративни клиенти. Ще запазя този ден завинаги в съзнанието си!