Десет учители от Старопрестолна професионална гимназия по икономика се обучаваха и усвояваха дигитални компетентности в Португалия по програма „Еразъм+“

Публикувано от admin на

От 02 юни 2018 година Старопрестолна професионална гимназия по икономика работи по проект № 2018-1- BG01-KA116-047273 „МОБИЛНОСТТА И ДИГИТАЛНATA КОМПЕТЕНТНОСТ- КЛЮЧ КЪМ ЛИЧНОСТНО И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”. Финансирането е осигурено от Европейската комисия и е в размер на 116 578 €. Той е част от реализацията на Стратегията за интернационализация на СПГИ. Процесите на европеизация не са нови за училището. Екипът на Старопрестолна гимназия по икономика споделя целите на програма Еразъм+ и работи за повишаване качеството на мобилността в областта на професионалното образование и обучение. Признание за оперативния капацитет на гимназията да управлява проекти по мобилност с високо качеството е и присъдената през 2017 година Харта за мобилност в сферата на професионалното образование по програма „Еразъм+“.

Проектът се осъществява в два етапа- мобилност за 10 учители и мобилност с цел провеждане на триседмична учебна практика за 30 ученици от специалностите „ Банково дело”, Оперативно счетодство” , „ Бизнес администрация” и „ Икономическа информатика” от 10, 11 и 12 клас.

От 3 до 14.09.2018 година 10 учители по общообразователна и професионална подготовка участваха в професионална визита в град Брага, Португалия. Темата, която обединяваше обмена на практики беше „ Дигиталното обучение” и беше организирана от Braga Mobility Open . Португалия има традиции в използването на нови технологии в областта на професионалното образование и обучение. По време на срещите с колеги от професионалните училища в Брага, Порто, Гимираеш, Авейро и Лисабон преподавателите от СПГИ се запознаха с практики, позволяващи използването на техники и методи на преподаване за засилване на интереса към ученето. Дигиталното обучение е нов подход, който позволява учене по всяко време и навсякъде, дава възможност за индивидуален подход, за да може всеки ученик да достигне пълния си потенциал. По този начин учителят влиза в нова роля – на организатор и фасилитатор на учебния процес, поставя обучението по-близо до очакванията на учениците, те получават знания чрез преподаване по иновативни начини.

Участието в проекта даде възможност на учителите да достигнат до нова визия за собственото си личностно и професионално израстване. Разработените от тях съвременни образователни сценарии и план за дигитализация на обучението чрез въвеждане на Класна стая на бъдещето са нови възможности за развитие на гимназията в навечерието на 100 годишнината й. Те са предизвикателство за преподавателите да излязат от зоната си на комфорт, но ще увеличат персоналния и професионалния им капацитет.

Придобитите лични и професионални компетентности на учителите бяха сертифицирани с документи Europass Mobility и сертификати от обучаващата организация в страната домакин, които подробно описват проведените квалификационни курсове. Мобилността в международен контекст е отлична възможност за съпоставка и растеж, за придобиване на европейско самосъзнание. Тя стимулира интеграцията в екипа на СПГИ, което ще доведе до синхронизиране на усилията му за по- ефективна преподавателска дейност.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

Категории: Uncategorized