Ден на самоуправление в Старопрестолна професионална гимназия по икономика

Публикувано от admin на

 На 27 април, 2022г. в Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново, се проведе Ден на ученическото самоуправление. Ученици и учители размениха местата си, като за един ден учениците влязоха в ролята на своите преподаватели.

Учениците, които кандидатстваха за конкретни позиции бяха мотивирани от желанието да се поставят на мястото на преподавателите, да видят нещата “от другата страна“ и не на последно място – възможността да се  да се запознаят със специфичните дейности, които извършват отделните специалисти в училище.  

Позицията на директор на Старопрестолна професионална гимназия по икономика беше заета от Стела Димитрова от Х-В клас, в ролята на заместник директор се включи Диляна Ненкова от VIII-А клас, а педагогически съветник в Деня на самоуправление бе Преслав Йорданов от IX-Б клас. Позицията на медицински специалист беше заета от Радостина Георгиева, а Даниел Петров пое отговорност за сигурността на учениците в ролята на портиер.

На учителите бе предоставена възможност да изберат своите „заместници” в отделните класове. Това беше шанс децата да преценят нещата от гледна точка на своите преподаватели и на практика да се сблъскат с трудностите на тяхната професия.

Денят за самоуправление в СПГИ предостави възможност на учениците да се запознаят със спецификата в дейностите на отделните специалисти в училище, да влязат в техните роли и не на последно място – да се забавляват!

Категории: Uncategorized