„Ден на отворени врати“ в Административен съд – Велико Търново

Публикувано от Васил Антонов на

„Ден на отворени врати“ в  Административен съд – Велико Търново

Своеобразен финал на Европейската седмица на професионалните умения постави посещението на ученици от специалност „Съдебна администрация“ в Административен съд – Велико Търново.

В „Деня на отворени врати“ в съда бъдещите служебни служители се запознаха с дейността на институцията и присъстваха на няколко заседания по касационни административно-наказателни дела.

Учениците имаха възможност да видят практическото приложение на придобитите от тях знания по учебните дисциплини административно право и процес и наказателно право и процес. Особено внимание обърнаха на съдебния секретар, който ги впечатли с бързото си писане и ги убеди в необходимостта да усъвършенстват своите умения в тази насока.

С любезното съдействие на председателя на съда – съдия Йорданка Матева, учениците получиха аудиозаписи на заседанията и в часовете по протоколиране на съдебни заседания – учебна практика ще изготвят протоколи на наблюдаваните от тях дела.

По време на заседанията и на информационния тур в различните отдели и служби дванадестокласниците наблюдаваха как се спазват етичните правила и норми на обслужване, изучавани в дисциплините етика и комуникация и работа с клиенти в съдебната администрация.

Две години няколко ученици провеждат производствената си практика в Административен съд – Велико Търново. Предстои им да завършат обучението с още една двуседмична практика в началото на месец май.                                     

С цел повишаване нивото на професионална подготовка в Старопрестолна професионална гимназия по икономика „Д-р Петър Аладжов“ от съда е осигурен на училището едномесечен достъп до правно-информационната програма АПИС.

Смартчасовници получиха отличените ученици по проект: „Поглед към административното правосъдие“.

Ангажираността на всички служители на съда с подготовката на бъдещите специалисти е целогодишна, като очакванията са в резултат на съвместната дейност на   двете институции да има повече висококвалифицирани кадри, които ефективно да  подпомагат осъществяването на съдебната дейност в органите на съдебната власт.

Категории: Uncategorized