Габриела Караосманова – XI б

На 12ти октомври бях избрана на длъжност старши експерт-реставратор от държавна агенция “Архиви” по инициатива на Джуниър Ачивмънт. Екипът,който работи там ме посрещна много топло и ми създадоха изключително приятна обстановка. Първо се запознах с хората,които работят там. Директорката на Архива ме разведе из цялата сграда, след което отидохме в читалнята. Тя и библеотекарката показаха документи от VI- ти век,които са най-старите и се намират единствено тук в Търновския архив. Имах възможността да видя писмото на Левски.След това заех позицията си. Аз и менторът ми в лабораторията реставрирахме регистри изпратени от архива в Силистра. Научиха ме как мога по електронен път в техния сайт да търся документи,които ми трябват. Като резултат от работния ми ден в Архива научих изключително полезни и важни неща.Запознаех се с дейността им от близо. Доволна съм от посещението си там и най-вече посрещането и отношението към мен.