Велико Търново

Председател на Великотърновски Общински съвет

Михаела Кенарова
Ерай Алков
Зорница Атанасова

Териториална дирекция на Национална агенция по приходите

Велислава Иванова

Директор на дирекция


„The Taxback“

Марина Дамянова и Улвие Еминова

Мениджър отдел „Бизнес Клиенти“