Бетина Цанева – XII б

На 12.10.2017 г. участвах в инициативата на JA “Мениджър за един ден” и бях одобрена в Experian на позиция Финансов мениджър .

Experian е компания на шест континента, тридесет и седем държави има над седемнадесет хиляди служители. Световен лидер по предоставянето на информация, аналитични решения и разработване на софтуери.

Останах впечатлена от приятната работна обстановка и професионализма на служителите. Личеше си, че въпреки големият брой на служителите (осемстотин в България), са сплотен и задружен екип, който разрешава бързо и ефективно проблемите. Нещата, които научих от посещението си, ми бяха интересни и полезни. Видях финансите и счетоводството под друг ъгъл.

Посещението в Experian беше полезно за мен. Ще помня този вълнуващ ден дълго време!