АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ПАРТНЬОРСТВО СЪС СТАРОПРЕСТОЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

Публикувано от admin на

Председателят на Административен съд Велико Търново и директорът на Старопрестолна гимназия по икономика в града си стиснаха ръцете за съвместна работа по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Приоритет на предвидените мероприятия е повишаването на правната култура и информираността на учениците за съдебната система, както и за укрепване на общественото доверие в нея.
В рамките на предстоящите обучения лектори ще бъдат съдия Марияна Микова Лазарава и съдия Ивелина Янева – дългогодишни съдии с авторитет в професионалните среди и висока юридическа квалификация, които по достъпен и разбираем начин ще запознаят подрастващите със структурата на съдебната система, разделението на властите, Конституцията на Република България, мястото на Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система, професията съдия и статута на магистратите, административното правосъдие и правата ни като граждани на Европейския съюз. Участие в обучението ще вземат всички паралелки от випуска на десетите класове в училището, които ще имат възможността да намерят отговори и на допълнителни въпроси във връзка със съдебната власт, които ги вълнуват. Административен съд Велико Търново ще удовлетвори и заявения висок интерес за посещение на десетокласниците в сградата на съда и наблюдаване на реален съдебен процес.
Висшият съдебен съвет, съвместно с Министерството на образованието и науката, за трета поредна учебна година ще проведат образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Върховният административен съд и всички административни съдилища на територията на РБ са партньори по тази Образователна програма. В изпълнение на Споразумението за сътрудничество между ВСС и МОН от 29.09.2016 г. Административен съд Велико Търново взема активно участие.

Категории: Uncategorized