За родители

Организация на учебния ден


razpisanie uchebni chasove


График за консултиране на учениците от учителите за I срок за учебната 2017/2018 година


консултации


График за водене на училищната документация, консултиране на ученици и родители от класните ръководители: II-РИ ЧАС НА КЛАСА


II ЧК